Kiến thức Marketing

Workshop ở Việt Nam năm 2020

Workshop ở Việt Nam được biết tới là một (hoặc một chuỗi) buổi trao đổi kiến thức, phương pháp, kỹ năng của một lĩnh vực nào đó. Tùy thuộc theo chủ đề workshop mà diễn giả (speaker) sẽ được lựa chọn thích hợp giúp trao đổi với các bạn tham...

Trang 1 của 5 1 2 5